Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Callén García, Marcelina

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Grañén
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
81
Estat civil: 
Vidu/a
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Grañén
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
21/07/1938
Població de destinació: 
Manesa
Adreça de destinació: 
Bases Muralla, 7, 2n
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Familiars: Simona Oliván Callén (47, Grañén). "Entren a cobrament el dia 21-Juliol-1938".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"