Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvetero Castayn, María Pilar

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
10
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Joaquima Castro Castayn
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
29/03/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"