Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Aranda, Josep

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
5
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Maria
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
01/07/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Fius i Palà, 6, 2n
Canvis d’adreça: 
P. República, 17
Observacions: 
Persona que l'acull: Maria Aranda Hernández (mare). Nom esmenat: Antònia Colet. "Baixa 1-Març 1938". "Menja a la Seu".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid