Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Aranda, Luisa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
8
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Victoriano
Nom de la mare: 
María
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Granada, 29
Província de residència: 
Madrid
Lloc de procedència: 
Madrid
Província de procedència: 
Madrid
Data de sortida de l’expedició: 
15/10/1937
Organització que l’envia: 
Comité Madrid (Madrazo, 27)
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
14 de Abril
Persona responsable que l’acompanya: 
Tomás Mayo Mayor (Pacífico, 49)
Data d’arribada: 
18/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Fius i Palà, 6, 2n
Canvis d’adreça: 
Pl. República
Observacions: 
Nom esmenat persona que l'acull: Antònia Colet. "1-Març 1938- Menja a la Seu".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid