Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Blasco, Manuel

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Alcanyís
Província de naixement: 
Terol
Edat complerta: 
50
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Ontinyena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
11/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Escodines, 41
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Fills: María Calvo Ortiga (18), Josep Calvo Ortiga (16) i Pilar Calvo Ortiga (10). Altres: Pasquala Ortiga San (38). "Baixa per acollir-se al racionament de la població civil. 12-7-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"