Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Ortiga, María

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Manuel Calvo Blasco
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Ontinyena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
11/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Escodines, 41
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"