Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Rodríguez, Antonia

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
14
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Benilde Ruiz Gómez
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
09/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Vallfonollosa, 10
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"