Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Campos Lara, Isabel

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
62
Nom del cap de casa: 
María Ramos Campos
Parentiu respecte al cap de casa: 
Neboda?
Lloc de procedència: 
Mollerussa
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
07/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Joaquim Maurín
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"