Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Camra Londan, Josefa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
26
Nom del cap de casa: 
Fidel Puy Abenoza
Lloc de procedència: 
Pueyo de Santa Cruz
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
02/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
C. Igualada T. Baul
Observacions: 
Després de la baixa de Fidel Puy consta com a cap de casa Antonia Fuentes Moret.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"