Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Canales Ruiz, Carmen

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
0
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Carmen Gallinat Sama
Parentiu respecte al cap de casa: 
Tia?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
30/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Camí de la Travesa (sobre la Guia, pedreres)
Observacions: 
Edat: 1 mes.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"