Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cano López, María

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
50
Professió: 
Trabajos en casa
Província de procedència: 
França
Data d’arribada: 
27/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Pujada de la Seu, 8
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".