Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caparrós Torras, Anna

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Almeria
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
37
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Madrid
Província de procedència: 
Madrid
Data d’arribada: 
15/10/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Pedregar, 12, 3r
Observacions: 
Fills que porta: Joan Flores Caparrós (14 anys), Agustín Flores Caparrós (10 anys), Anna Flores Caparrós (5 anys) i Paca Flores Caparrós (4 anys).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid