Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Capell Camí, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
64
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
16/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Sunyol i Garriga, 16
Estada: 
5 mesos
Observacions: 
Fills: Concha Soriga Capell (44), Ramona Palomas Sanguer (38), Lola Palomas Sanguer (16) i Anita Palomas Sanguer (10). Altres: Maria Sanguer Capell (28), M. Carme Latorra Capell (12), Mª Palomar Sanjuán (10) i Julio Latorra (4).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"