Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Carballido , Nicolao

Gènere: 
Home
Lloc de procedència: 
Hornachuelos
Província de procedència: 
Còrdova
Estada: 
9 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 2. Crèdit Ajuntament: 36 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".