Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Introducció

Aquest web tracta de les repressions que hi hagué a Manresa -com a reflex del que passava arreu del país- durant la guerra i la postguerra, bo i centrant-se especialment en les víctimes mortals.

Estem parlant de la repressió que s’exercí a la rereguarda republicana (durant el període 1936-1939) i de la repressió franquista (a partir del 1939) i que comportaren la mort i/o persecució de moltes persones i la destrucció de moltes famílies

Malgrat que aquests fets van ser ben tràgics, pensem que cal donar-los a conèixer, precisament perquè mai més no es tornin a repetir.

Al costat de nombrosos documents inèdits de l’època i de textos explicatius, el web inclou 6 documentals centrats en 6 persones que van perdre el seu pare a conseqüència d’aquestes repressions. Tres d’elles van ser víctimes de la violència a la zona republicana i les altres tres ho van ser del règim franquista.

El web també inclou una extensa entrevista a Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat, sobre la repressió religiosa durant la Guerra i el paper de l’Església durant la República i el franquisme, i una altra entrevista a mossèn Josep Riba i Capdevila, capellà establert a Manresa que hagué d’amagar-se per sobreviure a la persecució antireligiosa de la rereguarda republicana. Als seus 98 anys, poc temps després d’haver-lo entrevistat, mossèn Josep Riba ens va deixar. Tanmateix, la seva vivència i la documentació que ens va facilitar perduraran a través d’aquest web.