Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Crèdits

Continguts: Joaquim Aloy i Bosch i Pere Gasol i Pujol

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

Webmàster: Francisco Cholbi

Maquetació del Contingut: PSDaWEB

Institució col·laboradora: Arxiu Comarcal del Bages

Procedència dels documents i imatges: Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Municipal de Manresa, Archivo Histórico Nacional, Tribunal Militar Territorial Tercer i diverses col·leccions familiars.

Realització dels documentals: Jorge Caballero, Laura Casaponsa i Laia Olivé.

Gravació de les entrevistes a Hilari Raguer i mossèn Riba: Laia Olivé

Agraïments: Mossèn Josep Riba Capdevila, pare Hilari Raguer, Dolors Duocastella Roig, Teresa Fàbrega Sibila, Albert Fàbrega Enfedaque, Rosa Soler Agut, Àngela Soler Prat, Carme Soler Prat, Pere Vilarasau Serracanta, Pilar Vers Arenys, Maria Vilaseca Font, Mercè Argemí Relat, Jordi Basiana Obradors, Imma Comes Bosch, Ramon Fons Vilardell, Oriol Fontdevila Subirana, Dolors Juàrez i Jordi Torner Planell.

 

Aquest web ha comptat amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació -Programa per al Memorial Democràtic- de la Generalitat de Catalunya.

Manresa, novembre del 2008