Srebrenica, la vergonya d'Europa

Informes sobre la massacre

INFORME DE TADEUSZ MAZOWIECKI, RELATOR ESPECIAL DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS DE L'ONU E/CN.4/1996/9 (22-8-1995)


Versió en castellà
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e3da630f935dee8f8025669d005601ed?Opendocument

Versió en anglès
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/4382f1156088a2ea8025669d00503b39?Opendocument

INFORME D'AMNISTIA INTERNACIONAL (1-9-1995)

Versió en castellà
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR630221995?open&of=ESL-BIH

Versió en anglès
Descarregar


INFORME DE L'ONU A/54/549 (15-11-1999)

Versió en castellà
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/88b8ddb33d7b8a868025683a005c6e1c?Opendocument

Versió en francès
Descarregar

Versió en anglès
http://www.un.org/News/ossg/srebrenica.pdf

 

INFORME DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Versió en castellà
Descarregar

Versió en francès
http://www.msf.fr/site/actu.nsf/actus/msfen1995

INFORME DE L'”ASSEMBLÉE NATIONALE DE FRANCE” (11-12-2001)
http://www.assemblee-nat.fr/dossiers/srebrenica.asp

INFORME DEL NETHERLANDS INSTITUTE OF WAR DOCUMENTATION (10-4-2002)
http://www.srebrenica.nl./en/index.htm

INFORME DE LA REPÚBLICA SRPSKA (11-6-2004)
Descarregar