La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Portada

Aquest web recull 49 entrevistes a manresans sobre les presons i els camps de concentració franquistes. 31 d'aquestes entrevistes s’han pogut fer a persones que van patir en pròpia carn les penalitats ocasionades per la pèrdua de llibertat. Les altres 18 s’han formulat a familiars directes (majoritàriament vídues i fills) de persones empresonades.
 

Els records continguts en aquest munt d’hores de gravació simbolitzen milers de persones que van patir privació de llibertat als múltiples camps de concentració, presons, batallons de treballadors o batallons disciplinaris estesos al llarg de tota la geografia espanyola. Les vivències d'alguns testimonis són especialment colpidores i mostren l'abast i la crueltat de la dictadura franquista. El web també inclou documents  de gran interès i una àmplia cronologia i bibliografia que ens permeten contextualitzar els fets.
 

Seríem del tot injustos si no recordéssim que hi va haver moltíssima gent que va lluitar contra la dictadura franquista i a favor de les llibertats de què avui podem gaudir i que per aquest motiu va ser empresonada i torturada. Alguns, fins i tot, hi van perdre la vida. D’altres, el règim franquista els la va destrossar per sempre. Recuperar de l’oblit els seus noms i contribuir al reconeixement moral que es mereixen és el que modestament pretenem amb aquest web.

                                                                                                                         Joaquim Aloy, Jordi Basiana i Pere Gasol