La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Documents de manresans empresonats