La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Burgués Cudós, Antoni

Una part de l’expedient d’Antoni Burgués durant el seu confinament a la presó de Manresa (anys 1939-1942), a disposició del jutge militar de la ciutat. (Arxiu Nacional de Catalunya).