La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Camps Viñas, Benet

Expedient de la presó Model de Barcelona de Benet Camps Viñas, comprès entre els anys 1939 (quan ingressà, el mes de maig, procedent del camp de concentració de León) i 1951 (quan va obtenir la “libertad definitiva”). (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
 
 
 
El jutge militar de Berga decreta que Benet Camps ha de romandre empresonat. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Agost del 1939. Liquidació de condemna de Benet Camps. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Maig del 1941. Informe del capellà i del mestre de la presó conforme Benet Camps “está instruido”. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Juny del 1941. Certificació de la llibertat condicional a favor de Benet Camps, qui, desterrat, es veu obligat a viure a Tortosa.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
Any 1942. Benet Camps intenta obtenir l’autorització per tal de deixar provisionalment el seu desterrament a Tortosa i poder anar a Barcelona a operar-se d’una ferida de guerra.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
 
 
 
 
Agost del 1943. Es concedeix la “prisión atenuada” a Benet Camps Viñas. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
Benet Camps demana permís per anar 12 dies a Manresa “para asuntos familiares” des del seu desterrament a Tortosa. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Novembre i desembre del 1943. Benet Camps, autoritzat a residir fora de Tortosa, prèvia sol·licitud de l’interessat. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
 
Març del 1944. Diligències judicials per tal de liquidar la condemna de Benet Camps. (Arxiu Nacional de Catalunya)
Anys 1951 i 1952. Tràmits i obtenció de la “libertad definitiva” en favor de Benet Camps. (Arxiu Nacional de Catalunya)