La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Cecchini Torrens, Joaquim

  Documents extrets del sumari judicial de Joaquim Cecchini Torrens, que va ser jutge municipal i de primera instància a Manresa durant una bona part del període republicà i membre d’Esquerra Republicana de Catalunya. Cal destacar les nombroses i molt significatives declaracions de suport que rep (entre d’altres, del Rector de la parròquia del Carme; de Benvingut March, canonge de la Seu; de Cristobal Talaverón, del farmaceùtic Joan Sala, del notari Vicenç Furió, del procurador Josep Vives Coll, del militar Josep Rosal Esteve i de l’advocat Antoni Arderiu) i que ressalten la seva valenta actuació durant el període de la guerra protegint i amagant persones que eren objecte de persecució. Convé ressenyar que informés negativament a l’Audiència de Barcelona de si a la presó de Santa Clara de Manresa hi havia algun militar detingut, malgrat saber que hi havia empresonats els capitans Rosal i Sepúlveda. Joaquim Cecchini fou condemnat a 12 anys i un dia de reclusió temporal, pena commutada per la de sis mesos i un dia de presó menor. (Tribunal Militar Territorial Tercer).