La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Borràs Alonso, Josep

4-4-1941. El director del camp de concentració de  Belchite (Saragossa), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Josep Borràs pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Borràs. (Arxiu Municipal de Manresa).