La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Balaguer Simon, Ramon

Expedient processal de Ramon Balaguer de la presó de Manresa on ingressa el 27 de juliol de 1939, detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
23-4-1940.-El president del Consell de Guerra insta al director de la presó de Manresa a admetre a Ramon Balaguer i vuit reclusos més.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
17-7-1940. Full de liquidació de condemna del penat Ramon Balaguer.   
(Arxiu Nacional de Catalunya).