La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Amat, Lluís

  8-1-1942. El director de la presó central de Burgos, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Lluís Amat pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
 
5-2-1942. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Lluís Amat.  (Arxiu Municipal de Manresa).
10-2-1942. L’alcalde de Manresa respon favorablement a la concessió de llibertat condicional del reclús Lluís Amat de la presó central de Burgos.  (Arxiu Municipal de Manresa).