La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Rosell Canal, Josep

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Josep Rosell pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
6-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Rosell.  (Arxiu Municipal de Manresa).
27-9-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director de la presó cel·lular de Barcelona en relació a la llibertat condicional amb residència al municipi del pres Josep Rosell.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
2-10-1941. Intervenció de l’alcalde de Manresa davant del “Patronato de redención de las penas”  a favor de Josep Rosell.  (Arxiu Municipal de Manresa).
5-11-1941. Resposta de l’alcalde de Manresa al director general de presons a favor de la concessió de la llibertat condicional amb residència al municipi del pres Josep Rosell.  (Arxiu Municipal de Manresa).