La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Candel Garcia, Gonzalo

Maig del 1943. Certificat de “Liberación Condicional” a favor del pres Gonzalo Candel Garcia. (Arxiu Nacional de Catalunya)