La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Raurich Canemases, Jaume

Abril 1939. Certificat de les autoritats franquistes conforme Jaume Raurich queda oficialment en llibertat després d’haver passat pel procés depuratiu d’un camp de concentració, tot i que encara quedaria retingut uns mesos a Barcelona obligat a treballar de mecànic per part de les autoritats franquistes. (Col·lecció familiar).
Anys 1938 i 1939. Durant la guerra, Jaume Raurich va evitar d’anar al front de combat ja que treballava com a obrer especialitzat en una indústria de guerra a Terrassa. (Col·lecció familiar).