La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Ramon Careta, Josep

  El director de la presó provincial de Terol, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Josep Ramon Careta pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
 
21-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Josep Ramon Careta. (Arxiu Municipal de Manresa).