La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Tarrés Torres, Josep

  Documents extrets del sumari judicial de Josep Tarrés Torres.  Cal destacar les nombroses i molt significatives declaracions de suport que rep i que ressalten la seva valenta actuació durant el període de la guerra protegint i amagant persones que eren objecte de persecució. (Tribunal Militar Territorial Tercer).