La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Planell Casas, Josep

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Josep Planell pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
12-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme als inconvenients de concedir la llibertat condicional al pres Josep Planell. (Arxiu Municipal de Manresa).
12-11-1941. Resposta negativa de l’alcalde de Manresa al director de la presó cel·lular de Barcelona en relació a la concessió de la llibertat condicional al pres Josep Planell. (Arxiu Municipal de Manresa).