La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Gavín Fabrillo, José

  26-11-1941. El director de la presó central de San Miguel de los Reyes ( València), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner José Gavín pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
16-12-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme als inconvenients de concedir la llibertat condicional al pres José Gavín. (Arxiu Municipal de Manresa).
29-12-1941. Resposta negativa de l’alcalde de Manresa al director de la presó central de San Miguel de los Reyes ( València) sobre la concessió de la llibertat condicional a José Gavín. (Arxiu Municipal de Manresa).