La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Tulleuda Hortal, Francesc

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Francesc Tulleuda pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
21-1-1942. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Francesc Tulleuda. (Arxiu Municipal de Manresa).
Gener/Febrer 1942. Resposta de l’alcalde al director de la presó Model de Barcelona conforme el pres Francesc Tulleuda pot gaudir de la llibertat condicional però amb desterrament.  (Arxiu Municipal de Manresa).
 
 
14-8-1939. Expedient de presó on hi consta la liquidació de condemna del pres Francesc Tulleuda.    (Arxiu Nacional de Catalunya).
Sol·licitud de tramitació de l’expedient de llibertat condicional provisional al reclús Francesc Tulleuda.  (Arxiu Nacional de Catalunya