La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Charles Valp, Jaime

  El director del camp de concentració del Dueso a Santoña (Cantàbria), insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el presoner Jaime Charles pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
20-8-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Jaime Charles.  (Arxiu Municipal de Manresa).