La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Romeral Fernández, Teresa

  12-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la penada Teresa Romeral.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  14-5-1941. L’alcalde de Manresa demana al director de la presó provincial de dones de Barcelona que resolgui el cas de la penada Teresa Romeral d’acord amb l’informe que li tramet.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  10-6-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la presonera Teresa Romeral pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  19-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme als inconvenients de concedir la llibertat condicional a la presonera Teresa Romeral.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  20-6-1941. L’alcalde de Manresa informa al director de la presó provincial de dones de Barcelona dels inconvenients de donar la llibertat condicional a la penada Teresa Romeral.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  27-10-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Teresa Romeral pot ser traslladada del seu desterrament a València cap al seu poble de residència.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  08-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en traslladar a Teresa Romeral del seu desterrament a València al seu poble de residència.  (Arxiu Municipal de Manresa).
  10-11-1941. L’alcalde de Manresa es manifesta a favor de retornar al seu poble de residència a Teresa Romeral que es troba desterrada a València.  (Arxiu Municipal de Manresa).