La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Martínez Orosco, Teófila

3-11-1941. El director de la presó provincial de Bilbao, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la presonera Teófila Martínez pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
12-11-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la penada Teófila Martínez.  (Arxiu Municipal de Manresa).