La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Parera Mensa, Francesc

El director de la presó central San Miguel de los Reyes  de València, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Francesc Parera pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
12-5-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Francesc Parera.  (Arxiu Municipal de Manresa).