La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Font Cardona, Gregori

Expedient processal de Gregori Font Cardona de la presó de Barcelona on ingressa el 9 d’agost de 1943,  detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
 
 
9-8-1943. Declaració de perillositat per un delicte contra la Llei de Defensa de l’Estat, del reclús Gregori Font.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
14-8-1943. El jutge militar ratifica la situació de presó a Gregori Font i quatre reclusos més pel delicte de propaganda comunista i contra el règim. (Arxiu Nacional de Catalunya).
18-8-1943. Ordre del director de la presó de Barcelona perquè Gregori Font i quatre reclusos més siguin traslladats a la 5ª galeria en règim de presó especial.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
15-10-1943. Ofici del jutge militar adreçat al director de la presó de Barcelona denegant la llibertat provisional a Gregori Font i dos reclusos més d’aquest centre penitenciari.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
17-10-1943. Gregori Font i dos reclusos més, signen l’”assabentat” de llur denegació de llibertat provisional.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
11-2-1944. Ofici de la Capitania General adreçat al director de la presó de Barcelona comunicant que s’inhibeixen de les actuacions processals de Gregori Font i altres reclusos en favor del jutjat d’instrucció de Manresa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
25-2-1944. El jutge instructor de Manresa comunica al director de la presó de Barcelona que encara no ha rebut la inhibició del Capità General sobre la causa del reclús Gregori Font i, per tant, no pot actuar. (Arxiu Nacional de Catalunya).
27-3-1944. El jutge militar comunica al director de la presó de Barcelona que, el reclús Gregori Font i quinze empresonats més, passen a partir d’ara a disposició del jutge instructor de Manresa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
 
13-4-1944. El jutge d’instrucció de Manresa comunica al director de la presó de Barcelona que seguirà tenint al reclús Gregori Font i quinze presos més que li han estat posats a la seva disposició, i que ha demanat al govern civil el trasllat a Manresa dels presoners .  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
20-4-1944. El governador civil ordena al director de la presó de Barcelona que lliuri a la Guàrdia Civil a Gregori Font i quinze reclusos més d’aquest centre penitenciari per tal de ser traslladats a Manresa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
20-4-1944. El governador civil insta al cap de la presó de Manresa a admetre setze presoners provinents de la presó de Barcelona que li lliurarà la Guàrdia Civil.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
30-4-1944. Ordre interna del director de la presó de Barcelona per tal de que siguin lliurats Gregori Font i quinze presoners més a la Guàrdia Civil per ser traslladats a Manresa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
30-4-1944. El director de la presó de Barcelona comunica al cap de la presó de Manresa, que ha lliurat a la Guàrdia Civil a Gregori Font i quinze reclusos més per tal de ser posats a disposició del jutge de Manresa i confinats en la presó d’aquest municipi.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
1-5-1944. El cap de la presó de Manresa comunica al director de la presó de Barcelona, que els presoners que li ha passat per ordre judicial ja han ingressat en aquest centre preventiu manresà.  D’entre els setze presoners hi ha Gregori Font Cardona. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
Expedient processal de Gregori Font de la presó de Manresa on ingressa el 30 d’abril de 1944,  detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
30-4-1944. Certificat del metge de la presó de Barcelona, conforme el reclús Gregori Font i quinze presoners més estan en perfecte estat higiènic per ser traslladats a Manresa.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
20-5-1944. El director de la presó de Barcelona demana informació al cap de la presó de Manresa d’alguns presos, entre ells Gregori Font,  que li ha transferit recentment i la resposta que rep per part del titular del centre preventiu manresà.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
25-5-1944. El jutge d’instrucció de Manresa ordena que Gregori Font i disset reclusos més continuïn a la presó preventiva del municipi.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
26-5-1944. El cap de la presó de Manresa justifica la recepció de l’ordre del jutge d’instrucció d’aquest municipi, on decreta presó provisional per Gregori Font i disset processats més. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
28-5-1944. El jutge d’instrucció de Manresa ratifica la presó provisional per Gregori Font i disset reclusos més decretada per resolutòria del dia 25 de maig.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
29-5-1944. El cap de la presó de Manresa justifica la recepció de l’ordre del jutge d’instrucció d’aquest municipi, on ratifica presó provisional per Gregori Font i disset processats més. (Arxiu Nacional de Catalunya).
26-8-1944. El cap de la presó de Manresa justifica la recepció de l’ordre del jutge d’instrucció d’aquest municipi, on decreta llibertat per Gregori Font i tres processats més. (Arxiu Nacional de Catalunya).