La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Llovet Cardona, Empar

10-6-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Empar Llovet  pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).
18-6-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional a la presonera Empar Llovet.  (Arxiu Municipal de Manresa).
20-6-1941. L’alcalde de Manresa demana al director de la presó provincial de dones de Barcelona que, resolgui sobre la concessió de llibertat condicional de la penada Empar Llovet.  (Arxiu Municipal de Manresa).
26-6-1941. El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Empar Llovet pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen.  (Arxiu Municipal de Manresa).