La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Claret Llobet, Joan B.

16-9-1939. Manament del jutge militar al director de la presó de Barcelona per tal de que admeti al pres Joan B. Claret.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
17-9-1939. Expedient processal de Joan B. Claret de la presó de Barcelona on hi consta el seu ingrés i la posada en llibertat.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
18-10-1939. Ofici del jutge militar al director de la presó Model de Barcelona referent a la concessió de la llibertat provisional al pres Joan B. Claret.  (Arxiu Nacional de Catalunya).