La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Tasias Criat, Ramon

8-1-1940. El governador militar de Barcelona comunica al cap de la presó de Manresa que la Guàrdia Civil li lliurarà el reclús Ramon Tasias.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
19-1-1940. El director de la presó de Barcelona comunica al cap de la presó de Manresa, que ha lliurat a la Guàrdia Civil el pres Ramon Tasias i quatre reclusos més perquè ingressin al penal de Manresa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
23-6-1942. Informe de la Falange adreçat al director de la presó de Barcelona on es fa constar que el pres Ramon Tasias pot gaudir dels beneficis de la llibertat condicional.
(Arxiu Nacional de Catalunya).
6-7-1942. Full de liquidació de condemna rel reclús Ramon Tasias i Criat. (Arxiu Nacional de Catalunya).
10-7-1942. Ofici del cap de la presó de Manresa adreçat al director de la presó de Barcelona, adjuntant-li una nova liquidació de condemna del penat Ramon Tasias en llibertat provisional.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
19-9-1950. Telegrama del Capità General al director de la presó de Barcelona on exposa que, per error de càlcul, el pres Ramon Tasias  no pot obtenir la llibertat definitiva en la data prevista en la seva liquidació de condemna.  (Arxiu Nacional de Catalunya).