La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Alegret Roca, Josep

Expedient processal de Josep Alegret Roca de la presó de Manresa on ingressa el 26 d’octubre de 1939, detallant totes les vicissituds de la seva causa.   (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
1-6-1942, Expedient de presó on hi consta de liquidació de condemna del reclús Josep Alegret Roca. (Arxiu Nacional de Catalunya).
20-2-1946. Instància de Josep Alegret Roca al director de la presó de Manresa sol·licitant el certificat de llibertat definitiva.  (Arxiu Nacional de Catalunya).
1-3-1946. Tramesa, per part del director de la presó de Manresa al Capità General de la 4ª Regió, de la certificació de l’expedient penal de Josep Alegret Roca on sol·licita la llibertat definitiva per extinció de condemna. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 
7-3-1946. El Capità general de la 4ª Regió concedeix la llibertat definitiva a Josep Alegret Roca.  (Arxiu Nacional de Catalunya).