La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Valero Barrios, Juan

16-3-1943.  Expedient de presó de Juan Valero on hi consten totes les actuacions relatives a la seva causa i la sentència per tal de ser lliurat al director de la presó de Manresa.    (Arxiu Nacional de Catalunya).