La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Febas Arenillas, Fermín

8-7-1942.  El jutge militar tramet al director de la presó de Manresa, la interlocutòria de ratificació de presó per  Fermín Febas acusat d’auxili a la rebel·lió.  (Arxiu Nacional de Catalunya).