La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Blas Roca, Jaume

  El director de la presó Model de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si el penat Jaume Blas pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
24-4//11-10-1941. Informes del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçats a l’alcalde, conforme no hi ha cap inconvenient en concedir la llibertat condicional al pres Jaume Blas. (Arxiu Municipal de Manresa).
 
29-10-1941. La Direcció General de Presons s’adreça a l’alcalde de Manresa, per demanar informes per si procedeix acabar amb el desterrament de Jaume Blas.  (Arxiu Municipal de Manresa).