La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Andreu Bassols, Francesc

Juny-Juliol del 1938. Papers de l’estada de Francesc Andreu Bassols al Camp de concentració de Santoña. (Col·lecció familiar).
 
 
Juliol-Octubre del 1938. Cartes de l’exèrcit republicà que informa de la desaparició de Francesc Andreu Bassols en la batalla de Sant Corneli. Afortunadament, en contra del que podien fer pensar els dos últims documents, el Sr. Francesc Andreu havia pogut salvar la vida. (Col·lecció familiar).
 
   
Febrer-Abril del 1940. Papers que acrediten l’estada de Francesc Andreu al Batalló de Treballadors núm. 157. (Col·lecció familiar)