La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Alsina Farriols, Andreu

Documents de l’any 1942 conforme es rebaixa la condemna a Andreu Alsina, un cop ja es trobava en llibertat provisional, és a dir, en “Prisión Atenuada” segons el text.   (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
Certificat oficial de “Liberación Condicional” a favor d’Andreu Alsina per “buena conducta”.  (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
 
A l’any 1946 es concedeix a Andreu Alsina la “Liberación Definitiva”, prèvia petició de l’interessat. (Arxiu Nacional de Catalunya)
 
El Capità General, a proposta del director de la presó de Manresa, accepta, l’any 1946, “el licenciamiento definitivo del penado” Andreu Alsina. (Arxiu Nacional de Catalunya)