La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Garcia Bonias, Amparo

  El director de la presó provincial de dones de Barcelona, insta a l’alcalde de Manresa a contestar si la penada Amparo Garcia pot accedir a la llibertat condicional i tornar a residir a la seva ciutat d’origen. (Arxiu Municipal de Manresa).
25-4-1941. Informe del cap de la guàrdia urbana de Manresa, adreçat a l’alcalde, conforme als inconvenients de concedir la llibertat condicional a la presonera Amparo Garcia. (Arxiu Municipal de Manresa).