La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Oliver Gutiérrez, Antonio

Fotografia d’Antonio Oliver, sots oficial del Cos de Carabiners. (Col·lecció familiar). 
Carnet de carabiner d’Antonio Oliver on consten els seus ascensos dins el Cos. (Col·lecció familiar).
13-2-1939. Declaració jurada d’Antonio Oliver, davant les autoritats franquistes, on fa constar que es trobava jubilat des de l’agost de l’any anterior. (Col·lecció familiar).
 
25-9-1942. Certificat del comandant militar del castell de Montjuïc on consta que Antonio Oliver fou condemnat a 20 anys i un dia de presó. (Col·lecció familiar).
12-1-1944. La notificació de la seva llibertat condicional li va arribar a Antonio Oliver quan estava ingressat, greument malalt, a la “Clínica de Presos” de l’Hospital Militar de Barcelona. (Col·lecció familiar).
22-4-1944. Certificat de la defunció d’Antonio Oliver a causa de “tuberculosi pulmonar”. (Col·lecció familiar).