El míting de la Diada Nacional
del 1976 a Manresa

Portada

 El 10 de setembre de 1976, la vigília de la Diada Nacional, el pavelló del Congost de Manresa va acollir un dels actes més multitudinaris de la transició a la ciutat. Sota l’impuls de l’Assemblea del Bages, al voltant de 3.000 persones segons l’organització i la premsa –unes 1.600 per la Guàrdia Civil- van assistir a un acte de reivindicació de l’assoliment de plenes llibertats individuals i nacionals, just un dia abans de la coneguda concentració a Sant Boi de Llobregat. 
 
35 anys més tard recuperem i fem públic l’àudio d’aquell acte històric. És un document sonor d’un notable interès que fou enregistrat per Lluís Alsedà i Soler i que ens ha facilitat Maria Lluïsa Batlle Sanpera. Juntament amb aquesta aportació, el web presenta una trentena de documents, la major part dels quals desconeguts pel públic, que ofereixen informació sobre les gestions portades a terme per a l’organització de l’acte i el seguiment que en va fer la Guàrdia Civil amb els seus diversos informes. És especialment indicat consultar-hi els que incriminaven Josep Badia d’haver acusat al mateix cos de la Guàrdia Civil de l’assassinat de Jesús Maria Zabala, motiu pel qual va ser detingut. Escoltant l’àudio del míting es demostra que Josep Badia en cap moment va fer aquesta afirmació.
 
Al mateix temps destaquem la documentació inèdita facilitada pel manresà Pep Centelles. Es tracta d’una vintena de documents de l'Assemblea del Bages que ell ha custodiat tots aquests anys i que ofereixen informació del balanç econòmic de l’acte del Congost. En ells s’hi poden consultar detalls dels materials que a l’entorn de la Diada es van vendre a les parades, les diverses factures generades per la contractació de diferents serveis, etc.
 
El web es complementa amb una desena de retalls de premsa i de prop de quaranta imatges d’aquell esdeveniment.